#НЛкомпания

#НЛкомпания

.

#продукциясы

.

Дами тил уйиреди! Баска турлери оте коп бул оним Казахстанда жок! Бизнестин барлык кыр сырын тусиндиремиз . am 04/03/

.

.

Кандай жумыс интернет магазин, кызмет, товар, тамак турлери, обучение, мк, Жаным ау бизнестин бари клиент табу гой, товар сату.

.

Бизнесті? жол картасы - 2020

.

Билесиздерма, осыдан жыл бурын сетевой бизнес каптап кетти. Бизнестин кез келгени жаксы, егерде шын ниетпен енбектенсе. Сол кездеги.

.

#Нлкомпания

.

кёрсётщщлёрдщн келип чыгышы улуттук бизнестин ёнщгщшщнё алып келет . кёздёгён миъдеген кичи бизнестин адамдары ишти ушул жерден.

.

#онлайнработа

.

Photos and videos from instagram posts about продукциясы.

.

МИНИ-БИЗНЕС ИДЕЯСЫ


Comments are closed.

Узнай, как дерьмо в голове мешает людям эффективнее зарабатывать, и что можно сделать, чтобы ликвидировать его навсегда. Кликни тут чтобы прочитать!